Imprint

Wydawnictwo Ziarno Wiary jest znakiem handlowym:
SIA OmniScriptum Publishing

Business address:
Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga,
Latvia, European Union

Faks: +371 68620455
E-mail: info@omniscriptum.com

Wpis do rejestru handlowego:* 40203102774
VAT Number: LV 40203102774

Zarząd: Liviu Oboroc (CEO), Dr. Wolfgang Philipp Müller, Ieva Konstantinova

This impressum also applies to:
https://www.facebook.com/OmniScriptum
https://twitter.com/OmniScriptum
https://plus.google.com/+Omniscriptum.

Strona stworzona przez:
SIA OmniScriptum Publishing,
Brivibas gatve 197, LV-1039, Riga,
Latvia, European Union

Informacja prawna:

Wszystkie dane i informacje dostępne na stronie internetowej SIA OmniScriptum Publishing podlegają stałej kontroli. Pomimo tego, nie można wykluczyć wystąpienia drobnych zmian lub błędów. Z tego względu SIA OmniScriptum Publishing nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub trafność tych informacji. SIA OmniScriptum Publishing nie ma wpływu na obecny lub przyszły wygląd i zawartość witryn internetowych należących do stron trzecich, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane (za pomocą tzw. linków). Dlatego SIA OmniScriptum Publishing wyraźnie odcina się od treści powiązanych stron. Wyłączną odpowiedzialność za treści stron, do których odnoszą się przekierowania, ponoszą ich administratorzy. SIA OmniScriptum Publishing nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za żadne treści z powiązanych stron internetowych.

Polityka prywatności:

SIA OmniScriptum Publishing zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o krokach, które podejmujemy dla ochrony jego praw. Jako dane osobowe przyjmuje się: a) wszelkie informacje, które użytkownik podał podczas wypełniania naszych formularzy elektronicznych, np.: adres e-mail, informacje o zamówieniach lub fakturach, adres pocztowy, warunki płatności; b) wszelkie dane pozyskane przez logi uwierzytelniania i monitorowania. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie powyższych informacji w naszych bazach danych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność zebranych danych osobowych. SIA OmniScriptum Publishing wykorzystuje dane użytkownika w celu dostarczenia produktów i usług, które u nas zamówił. Składając zamówienie na produkt lub usługę w AV SIA OmniScriptum Publishing, użytkownik wyraża zgodę, żeby SIA OmniScriptum Publishing mogło wykorzystać adres e-mail użytkownika we wspomniany wyżej sposób. Logi uwierzytelniania i monitorowania są wykorzystywane do tworzenia statystyk użytkownika. Dane te nie zwierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

SIA OmniScriptum Publishing zastrzega sobie prawo do udostępnienia logów i baz danych zewnętrznym dostawcom usług w celu wykonania analiz. Także w tym przypadku zrobimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność zebranych danych.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem:
e-mail: datenschutz[małpa]omniscriptum.com

Polityka prywatności Piwik:

Do analizy statystyk odwiedzin stron internetowych SIA OmniScriptum Publishing korzysta z otwartego (licencja GPL) oprogramowania „Piwik” dostępnego na stronie http://piwik.org/. Piwik wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe, które po zapisaniu na komputerze użytkownika umożliwią analizę ruchu na naszej stronie internetowej.

Dane o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej (łącznie z jego adresem IP) są generowane przez pliki „cookies”, przesyłane do naszego dostawcy usług hostingowych w Niemczech oraz gromadzone w celach analitycznych. Oznacza to, że wykorzystujemy zebrane informacje do oceny ruchu na naszej stronie i przygotowania raportów z tym związanych.

Nie możemy użyć tych informacji w celach identyfikacyjnych ani udostępnić ich stronom trzecim.

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, żeby nie akceptowała plików „cookies”, jednak w tym przypadku nie będzie on mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Polityka prywatności Facebooka:

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych (Wtyczki) strony facebook.com, której administratorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub podpisane „Facebook social Plugin”.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron, na której jest wtyczka, jego przeglądarka internetowa łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Dane wtyczki są bezpośrednio przesyłane do przeglądarki użytkownika i integrowane ze stroną internetową.

Facebook poprzez integrację wtyczki otrzymuje informację, że dana strona jest przeglądana. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, serwis może odnotować taką aktywność na jego profilu. Jeżeli użytkownik wejdzie w reakcję z wtyczką, np. kliknie „Lubię to” lub opublikuje komentarz, odpowiednia informacja z przeglądarki jest wysyłana do Facebooka i zapisywana tam.

Cel i zakres zbieranych danych, sposób ich przetwarzania i wykorzystywania, uprawnienia użytkownika oraz ewentualne ustawienia w zakresie ochrony jego danych osobowych określa polityka prywatności serwisu Facebook.

Gdyby w przypadku wielojęzycznych wariantów powyższych uregulowań wystąpiły trudności interpretacyjne ze względu na różnice językowe/tłumaczenia, jako miarodajny obowiązuje zawsze tekst niemiecki.