Nasza misja

Przy destrukcyjnej szybkości życia we współczesnym świecie łatwo jest ulec ślepej konsumpcji i zapomnieć o ważnych wartościach duchowych. Ludzie odwracają się od Kościoła, poszukując rozwiązania swoich problemów w modnych nurtach pseudoreligijnych lub zupełnie zamykają się na wiarę, twierdząc, że nie jest im potrzebna. Obecna sytuacja może przypominać tę, opisaną w „Przypowieści o siewcy”, gdzie Słowo Boże jest jak ziarno, które pomimo tego, że zostało posiane, nie zawsze wykiełkuje.

Celem naszego wydawnictwa jest to, aby takie ziarna otrzymały jak najlepszą szansę na wydanie obfitego plonu. Chcemy umożliwić głoszenie świadectw miłości Boga i Jezusa Chrystusa, które nierzadko objawiają się w codziennym życiu. Wartości katolickie nie powinny być alternatywą dla wartości świeckich współczesnego człowieka, ale ich uzupełnieniem.

Dzięki wykorzystaniu Internetu nasze publikacje dostępne są w księgarniach na całym świecie, a poprzez rozbudowane narzędzia promocyjne możemy dotrzeć do czytelników z różnych środowisk, często z niszowych kręgów. Tym sposobem chcemy dać szansę początkującym autorom, żeby ich dzieła miały szansę dotrzeć do wiernych i stać się dla nich inspiracją.